WAAROM een gerechtelijke procedure?
Het inzien van de administratie van de VvE is de eigenaar jarenlang geweigerd.
Telkens werd verwezen naar de online inzage via het internet.

 

De onderstaande beschikkingen van de Rechtbank Amsterdam zijn uitspraken van een kantonrechter inzake het inzagerecht van een lid van een VvE.

Download: Beschikking 2013

Download: Beschikking 2015

Download: Beschikking 2016

Download: Beschikking 2017

 

 

Download: Vonnis Kort Geding 2017      ECLI: NL:RBAMS:2017:2897
 

WAT heeft de eigenaar van een appartement misdaan? 
Zie: https://www.hupkesadvocaten.nl/kan-een-appartementseigenaar-een-contactverbod-krijgen-met-de-vve/         
Dit is meer dan een open vraag. De eis (contactverbod met de huidige beheeder) is toegewezen. De eis is opgesteld namens de VvE.

Het gaat de bezorgde en kritische eigenaar niet om het 'lastig zijn' en niet om de juridische en gerechtelijke procedure, doch om het financiele beheer van de VvE. De beheerder sinds 2011 heeft zich inmiddels teruggetrokken. De jaarrekening 2016 is nog niet goedgekeurd tijdens de ALV op 30 mei 2017, doch wel werd een voorstel gedaan aan de leden om een extra VvE-bijdrage te betalen.

 

WAAROM de overtredingen van de Akte van Splitsing negeren?

Het bestuur en een beheerder van een VvE die het inzien van de administratie van de VvE vervangen door inzage  via een online administratie systeem van de beheerder, handelen in strijd met de bepalingen van de splitsimgsakte.
Een beheerder van een VvE heeft NIET de bevoegdheid om de bepalingen van de Akte van Splitsing van een VvE te overtreden of te wijzigen. Een dergelijke handeling is strijdig met de splitsingdakte en dus vernietigbaar.
VvE en beheerder hebben de verplichting zich te houden aan de bepalingen van de Akte van Splitsing. Deze verplichting is vanzelfsprekend volgens de Beschikking 2016 - punt 19.

VRAAG AAN U als bezoeker en/of lotgenoot:
Wat is uw mening hierover? Uw reactie en/of uw eigen ervaring graag via het contactformulier onder Contact.

Googlen met zoektermen: beheerder overtreedt splitsingsakte
of op het internet zoeken met termen: contactverbod vve; of zoeken met: klokkenluider vve


Laatste update:  8 aujustus 2017
Tags: VvE, klokkenkuider, splitsingsakte, inzien. administratie, inzagerecht, uitspraak, beschikking, vonnis