Géén inzage in de adminstratie verlenen aan een lid van de VvE, is duidelijk vreemd en onjuist.
Het is strijdig met de splitsingsakte (Akte van Splitsing). Voor een rechter is de Akte van Splitsing maatgevend.
 
Het 'inzien van de administratie' van een VvE conform de Akte van Splitsing omvat meer dan het verwijzen naar een online administratie systeem zoals TWINQ.
Echter, het vragen om 'stukken beschikbaar te stellen' dient u te vermijden.
Stel uw vraag schriftelijk om misverstanden te voorkomen. Zie ECLI:NL:GHAMS:2014:1485. 
 
Het inzien van de administratie, conform de splitsingsakte, kan NIET worden BEPERKT tot of VERVANGEN door uitsluitend het inzien van een online administratie systeem, gebruikt en ingevuld door de beheerder.
De financiele stukken dienen duidelijk, transparant en toegankelijk te zijn voor ieder lid van de VvE.
 
In het geval van twijfel over het inzagerecht, raadpleeg dan de Akte van Spltsing (= splitsingsakte) van uw eigen VvE of raadpleeg een juridisch opgeleide deskundige.
Laat u niet in verwarring brengen door ongefundeerde meningen of opvattingen van leden, bestuurders en/of beheerders. Vraag steeds naar aantoonbare feiten.
 
Natuurlijk mag de beheerder een online administratie systeem als aanvullende dienstverlening aanbieden aan de VvE. Echter, de bestuurders en/of beheerder is NIET BEVOEGD om het inzagerecht te beperken of belemmeren.
Het 'inzien van stukken' uit de administratie is een recht van ieder lid van de VvE. 
Dit recht kan niet worden geweigerd, beperkt of vervangen. Inbreuk op het inzagerecht is rechtsweigering.
 
Het zorgvuldig omgaan met persoonsgevoelige gegevens tegenover derden buiten de VvE blijft natuurlijk een vereiste. Aanbeveling: vooraf raadplegen https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
 
  
Laatste update: 8 augustus 2017